Sunday, 13 November 2011

kenal abjad


Sebelum murid pandai membaca, mereka perlu mengenal abjad abc terlebih dahulu. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan bagi murid cepat mengenal abjad. Antaranya ialah dengan menamakan setiap murid yang ada didalam kelas dengan abjad dari a sampai ke z. Setiap murid juga dibekalkan dengan tag abjad. Semasa didalam kelas semua murid dikehendaki memperkenalkan diri dan memanggil kawan mereka dengan abjad yang disediakan oleh guru. Apabila mereka memanggil kawan mereka dengan abjad secara tidak langsung membantu kawan mereka mengenal huruf abjad. Aktiviti ini dijalankan sehingga semua murid menguasai semua abjad.
                   

No comments:

Post a Comment